Категорія:
Виробникorochemie GmbH + Co. KG
Універсальний і швидкоактивний концентрат, що не містить альдегіду для одночасної дезинфекції та очистки загальних і хірургічних інструментів, а також чуттєвих до лугів і спиртів інструментів, що обертаються.
Активний проти бактерій (вкл. MRS А і туберкульозу), грибків і всіх вірусів (віруліцидний проти капсульованих і некапсу-льованих вірусів, наприклад: Vaccinia – вірусу, BVDV, вкл. гепатит – В, гепатит С, ВІЛ, Adeno-, Polyoma – SV 40, Noro і Polio -вірус).

Занесений в реєстр VAH/DGHM, досліджений відповідно до EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

Час експозиції згідно VAH/DGHM: 2% розчин, 15 хв. (ультразвукова ванна 2 хв.)