Категорія:

Пародонтальний зонд – інструмент для уні-
версального лікування апроксимальних-,
оральних- та вестибулярних зон. Глибина
апроксимальної зони до 5 мм.